مقاله بررسی ساختار جنگلشناسی توده جنگلی بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ساختار جنگلشناسی توده جنگلی بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ساختار جنگلشناسی توده جنگلی بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ساختار جنگلشناسی توده جنگلی بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ساختار جنگلشناسی توده جنگلی بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن درمنطقه گنجدره شهرستان دلفان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
ابراهیم نظری کن کبودی – کارشناسی ارشد جنگلداری
رضا بهارونداحمدی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
فیروز نورایی – کارشناس جغرافیای طبیعی
علی احمد بزرگی – کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:
در این پژوهش ساختار جنگلشناسی توده بلوط ایرانی و عوامل موثر بر تخریب آن در منطقه گنج دره شهرستان دلفان بررسی شد. روش آماربرداری تصادفی سیستماتیک و شدت آماربرداری 1/5 درصدحدودMinitab 137 قطعه نمونه در منطقه بر روی نقشه پیاده شد تجزیه و تحلیل آمار با استفاده از نرم افزار انجام گرفته که در مجموع 104 پلات از 137 پلات موجود در روی نقشه 5583 اصله درخت اندازهگیری شد،99/61 درصد از پایهها بلوط ایرانی و 34 /. درصد را سایر گونه ها تشکیل می دهد، که طبق تعریف مهاجر( 1385 ) یک توده خالص بلوط ایرانی را تشکیل میدهد. تحلیل دادهها با استفاده از همبستگی هایپیرسون و کندال نشان داد که جهت وارتفاع در بین عوامل توپوگرافی هیچ گونه همبستگی معنی داری با ساختار افقی و عمودی توده نداشته ولی شیب همبستگی معنیداری با متوسط تعداد درختان، تعداد بذر، درصد بستگی تاج پوشش و ارتفاع درخت داشت.

دانلود این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید